دپارتمان تغذیه

روش اسلیم فکتوری نیازمند رژیم های سخت و یکطرفه ی تغذیه نیست! در نهایت تمامی رژیم های سخت تداوم نخواهند داشت و منجر به بر گشت سریع وزن می شوند.

روش ما کاملا در نظر دارد که افراد مختلف، دارای روش های تغذیه متفاوت هستند به این جهت متخصصین هایپوکسی در استودیو شما را یاری خواهند کرد که یک روش متناسب با روند تغذیه خود بر گزینید، و این روش به شما کمک می کند تا به هدف خود سریعتر دست پیدا کنید.