دپارتمان هایپوکسی

75% از بانوان دارای سلولیت هستند .
دمای بدن در بانوان دارای سلولیت بعد از 30 دقیقه نرمش متداول به قرار زیر است:
بالا تنه نسبت به پایین تنه ی بدن گرم تر است، بدلیل گردش خون بهتری که در جریان است.
این گردش خون قوی اجازه می دهد که خون به تمام بدن انتقال پیدا کرده و باعث چربی سوزی سریع تر و تاثیر پذیری بیشتر در قسمت های بالا تنه شود نسبت به پایین تنه.

نتیجه: بالا تنه لاغر اما همراه با چربی های سر سخت ته نشین شده و دارای سلولیت در پایین تنه می شود.اما روش هایپوکسی به طور اساسی گردش خون را در نواحی موضعی و دارای چربی های سر سخت تحریک می کند مثل باسن و ران، در نتیجه پاهای باریک و باسن خوش فرم.شما فقط در چند جلسه می توانید تفاوت را در سایز خود احساس کنید.

دستگاه ها

دستگاه S120

دستگاه L-250

دستگاه HDC