19 خرداد 1398
0 نظر
5 تیر 1396
0 نظر
دپارتمان هایپوکسی 75% از بانوان دارای سلولیت هستند . دمای بدن در بانوان دارای سلولیت بعد از 30 دقیقه نرمش متداول به قرار زیر است: بالا تنه نسبت به پایین تنه ی بدن گرم تر است، بدلیل گردش خون بهتری که در جریان است. این گردش خون قوی اجازه می دهد که خون به تمام [...]
5 تیر 1396
0 نظر