پکیج اصلاح الگوی غذایی

کارشناس تغذیه ی خود باشید

هدف از طراحی این پکیج رهایی فرد از رژیم های غذایی دائمی و یافتن علت اضافه وزن و حل یا حذف آن علت است.

تغییر و اصلاح الگو های غذایی غلط که منجر به افزایش وزن میشوند مانند: پرخوری، پر اشتهایی، ریزه خواری، کم خوری یا حتی حذف وعده های غذایی ( اغلب شام یا صبحانه) و ..

بسیار افرادی بوده اند که در مدت رژیم غذایی بسیار خوب وزن کم کردند اما به علت عدم آموزش بعد از اتمام رژیم غذایی مجبور به ادامه ی آن (کم خوری دائمی) بوده یا تن به بازگشت به وزن قبل داده اند.

ابتکار در این پکیج هدف گذاری توسط خود فرد برای کاهش وزن و سایز است. برای این هدف گذاری ها از فرم شروعی نو به منظور هدف گذاری برای تغییر الگوهای غذایی، فعالیت بدنی ، زندگی که از نظر فرد مشکل داشته و نیاز به تغییر دارد استفاده میکنیم.

آموزش واحد ها و گروه های غذایی (این مرحله جز مراحل اولیه ی این پکیج بوده و به عنوان ابزاری در اختیار فرد در مراحل بعدی خواهد بود) یکی از مراحل اولیه است

دادن برنامه غذایی به فرد بر اساس واحد، با توجه به سلایق و عادات غذایی فرد و محاسبه شده بر اساس کالری مورد نیاز فرد بر اساس قد ، وزن ، تعداد دفعات زایمان، سابقه ی کاهش وزن، میزان متابولیسم و فعالیت بدنی روزانه. این واحد ها بر اساس گروه های غذایی به فرد به طور کامل آموزش داده میشود در دو مرحله ی واحد ها ی غذایی برای کاهش وزن و واحدهای غذایی برای حفظ وزن.

یکی از مزایای این پکیج، سهل بودن آن است به طوریکه شما از تمامی منوهای غذایی میتوانید استفاده کنید و از نظر منوی غذایی تغییری ایجاد نشده اما میدانید از هر کدام چقدر بردارید که وزن شما کاهش یا ثابت بماند.