پکیج‌های هایپوکسی

آفرهای ویژه آذر ماه

پکیج ۶ جلسه ای

۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان

قیمت پیش از تخفیف
۲.۳۵۲.۰۰۰ تومان

خرید آنلاین

پکیج ۱۲ جلسه ای

۳.۳۹۰.۰۰۰ تومان

قیمت پیش از تخفیف
۴.۷۰۴.۰۰۰ تومان

خرید آنلاین

پکیج ۱۸ جلسه ای

۴.۵۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت پیش از تخفیف
۷.۰۵۶.۰۰۰ تومان

خرید آنلاین

پکیج ۲۴ جلسه ای

۵.۶۴۰.۰۰۰ تومان

قیمت پیش از تخفیف
۹.۴۰۸.۰۰۰ تومان

خرید آنلاین