دکتر فاطمه حق بین

من دکتر فاطمه حق بینی از طریق همکارم با مرکز Hypoxi آشنا شدم و یکی از مشکلات و دغدغه فکری در مورد اضافه وزن و چاقی دخترم با آشنا شدن با این مرکز و همکاری ایشان و پرسنل دلسوز و مطلع و مهربان باعث جذب دخترم به روش لاغری شد. چون قبل از آشنا شدن با رژیم موفق به ادامه نبود. سایر موارد را بررسی کرده بودیم و از خداوند متشکرم برای اینکه با کمترین ضرر جسمی و بدون تداخل جراحی دخترم دکتر آزاده رشید از بهترین شاگردان کلاس شده و خودش مشوق و الگوی خوبی برای سایرین شده و باعث معرفی این مرکز به سایرین می باشد. مجددا از برخورد، همکاری، همدلی، همفکری این خانواده Hypoxi که واقعا ما احساس راحتی و احساسی که در جمع خانواده هستیم میکنیم را دارم. خدایا ممنونم از این همه لطف در حق بندگانت.