کاهش وزن می تواند بسیار سخت و طاقت فرسا باشد وقتی شما از نظر روحی و روانی آماده ی آن نیستید. جنبه روانی برای کاهش وزن کاملا بستگی به یادگیری ، برنامه ریزی و داشتن راه کار مناسب دارد. این روش ها شامل جمع آوری اطلاعات ، داشتن هدف و اولویت گذاری است. جنبه بدنی […]

22 بهمن 1397
0 نظر