نه ورزش و نه جراحی به تنهایی جایگزین مناسبی برای شکل گیری بدن شما نیستند به این دلیل که بدن به صورتی طراحی شده که کار از دست دادن چربیها از قسمتهایی هستند که دسترسی به آنها آسان تر است و بدن نیازی به انجام فعالیت اضافی ندارد. با این وجود این مناطق همیشه بخشهای […]

22 بهمن 1397
0 نظر

یك موفقیت جهانی دیگر برای باشگاه ورزشی اسلیم فكتوری؛ كسب عنوان برترین شریك تجاری ایران – اتریش در بخش سبک زندگی در بین برندهای بزرگ اتریشی دیگر مانند سواروسکی، باکالوویتز، لیسکا و آیسی مانکی برای اسلیم فكتوری در جشن اتاق بازرگانی اتریش در تهران . اسلیم فكتوری از سال ١٣٨٩، نماینده انحصاری دستگاه های تناسب […]

22 بهمن 1397
0 نظر